Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelenekselin sandıktan çıkışı: televizyonlarda yayınlanan yöresel gezi programlarının geleneksel kültüre etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
659
DOI :
Özet Türkçe :

Halk edebiyatı ve halk biliminin ortak noktalarından bir tanesi geleneksel  olmasıdır.  Geleneksellik  atalardan  günümüze  kadar  gelmiş  olan, maddi manevi her türlü kültür öğesini içerisinde barındıran geniş bir alandır. Bu yönüyle de etkileşim alanı fazla ve gelişen teknolojiyle beraber değişime açıktır.  Bu  değişimlere  ayak  uydurabilen  bazı  geleneksel  türler,  inanışlar, davranışlar  yaşamını  sürdürürken;  bazıları  da  işlevini  tamamlayarak  yok olmaya başlarlar. Günümüzde bu yok olmaya neden olabilecek birçok etken mevcuttur. Bunların en başında da televizyon, internet, bilgisayar gibi elektronik teknolojinin ürünleri gelmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki gelenek canlıdır ve bu etkilerden de sıyrılıp yine yaşamını sürdürecek bir yol bulabilir. İşte bu bildiride geleneğin tanıtılmasında, korunmasında ve yeniden un utuldukları  yerden  çıkarılmasına  yardımcı  olan,  televizyonlardaki  kültürel gezi programlarının geleneksel olan üzerindeki etkisi tartışılacaktır. Bunun için belirli bazı programlar seçilecek ve onların üzerinden anlatımlar yapıl acaktır. Etkilerinden bahsettiğimiz bu programların özellikle geleneksel ol anın yayılması ya da kırsalda gösterdiği etki tartışılacaktır. Bununla beraber de bu programlar sayesinde daha neler yapılabileceği hakkında öneriler sunulacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Folk  literature  and  one  of  the  common  points  of  the  traditional folk science. The ancestor to the tradition, in all kinds of material and moral culture,  an  area  large.  This  aspect  is  also  more  open  to  change  with  th e evolving  technology  and  the  interaction  area. These  changes  adapt  some traditional  types,  beliefs,  behaviors,  life  continued;  some  of  them  begin  to disappear  by  completing  the  function.  Today,  there  are  many  factors  that can cause it to disappear. Most of them at the beginning of television, the i nternet, electronic technology, such as computer products. However, it should be noted that the tradition is alive and still find a way to carry on the life of the field effect.This is the statement of promotion,  protection, and again be forgotten from the removal of the help, the impact on traditional television, cultural  sightseeing  programs  will  be  discussed.  To  do  this,  choose  some specific  programs  and  their  descriptions  will  be  over. We're  talking  about the  effects of these programs, especially the spread of traditional one or the country represented by the domain will be discussed. However, these programs will be presented with suggestions about what can be done.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :