Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geçiş dönemlerinden doğuma yeni bir evre: “baby shower”

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi1
Görüntülenme :
892
DOI :
Özet Türkçe :

Geçiş dönemleri ifadesi, insan hayatında önemli yer tutan belirli dönün noktaların halk kültürü unsurlarıyla birleşip yeniden anlam kazanmasıyla oluşmuştur. Bu dönemlerin en belirgin olanları doğum, evl enme ve ölümdür. İnsan, doğumla başlayan hayatına evlenmeyle yeni bir yön verir ve nihayet ölümdür. Bu evrelerin  her biri kendi  içerisinde  birtakım kültürel unsurlarla bezenmiştir. İşte bu geçiş dönemlerinin başında bulunan doğum evresinin, doğum öncesinden başlayarak doğumun gerçekleştiği zamana kadar olan kısım ve doğum sonrasını da içine alan birtakım kültürel özellikleri bulunmaktadır. Bunlar doğumun gerçekleşmesine kadar olan dönemde, çocu-ğun  dünyaya  gelmesi  için  yapılan  pratikleri,  çocuk  doğduktan  sonra  hem anneyi  hem  çocuğu  sağaltmaya  yönelik  pratikleri  ve  çocuğa  isim  verilmesiyle devam eden pratikleri içerisinde barındıran bir evredir. Bu evrenin bir alt  kısmı  olarak  son  yıllarda  yurt  dışında  özellikle  Amerika’da  ve  Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kutlanan “baby shower” partileri başta büyük kent merkezleri  olmak  üzere  ülkemizde  de  görülmeye  başlanmıştır.  Dilimizde “hediye  yağmuru”  veya  “bebeğe  hazırlık  partisi”  ifadeleriyle  kendine  yer bulan bu evre, kendi kültürel değerlerimizle mukayese ederek bu  makalede değerlendirmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Transitional period expression has been composed of milestones that  significant  place  in  human  life  combined  with  folk  culture  elements. Among all these periods; the birth, marriage and death are the most significant ones. Human life begins with birth. Marriage gives a new direction and finally death is final step. Each of these elements has been formed significant cultural elements in their own phases. The birth period has some kind of cultural features which is combined of prenatal, childbirth and later periods. They take place in the period that contains the practices child’s arrival of the world, to healing of both the mother and child after the child is born till the ongoing practices with giving a name to child. The baby shower is sub part of these phases widely celebrated in recent years in worldwide, especially in European countries and USA. This trend also emerged in major urban  cities  of  our  country.  This  phase  that  is  expressed  as  “hediye yağmuru” or “bebeğe hazırlık partisi” in Turkish will be analyzed in this article by comparing with our on cultural values.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :