Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Durak terimini yeniden tartışmak

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
533
DOI :
Özet Türkçe :

Türk Halkbilimi çalışmaları içerisinde Türk Halk Edebiyatı çalışmaları,  kuşkusuz  bugüne  kadar  üzerinde  en  fazla  durulan  sahadır.  Bu  sahanın içerisinde de halk  şiiri araştırmaları çok önemli bir yere sahiptir. Halk  şiiri araştırmaları  esnasında  birçok  terim  ortaya  çıkmıştır.  Bu  terimlerden  biri olan “durak” üzerinde bugüne kadar olan değerlendirmelerin hemen hepsinin aynı minval üzere olduğu görülmektedir. Bu çalışmada durak terimi üzerinde  yapılan  değerlendirmelere  kısaca  değinilecek,  bu  değerlendirmelerin kabul edilip edilemeyeceği tartışılacak ve sonuç olarak durak terimi ile ilgili bir teklifte bulunulacaktır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Turkish  Folk  Literature  works  which  is  in  the  Turkish  Folklore studies,  has  been  no  doubt,  the  most  attentional  field  for  resourcers  until today. In this field, folk-poetry studies has an important place. Many terms has  emerged  during  the  researching  of  the  folk-poetry.  It  has  found  that, almost all of this assesments which is on the term  of “caesura” resembles each  others.  In  this  study,  we  will  be  mentioned  on these  assessments briefly,  and  discussed  about  them  whether  accepted  by  scientists  or  not. Eventually, we will make an offer about the term of“caesura”. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :