Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Adıyaman manileri üzerine derlemeler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1
Görüntülenme :
1128
DOI :
Özet Türkçe :

Halk Edebiyatı’mızın Anonim halk ürünleri vadisinde ele alınan manilerimiz sözlü gelenekten yazıya geçirilmiştir. Maniler; genellikle aşk, özlem, kıskançlık, doğa gibi konuları ele alır. Maniler, Anadolu’nun her  tarafında söylenir. İnsanlarımız; manilerle zevklerini, kültürlerini, yaşayışlarını işlerler. Manilerle maneviyatlarını sergilerler. Maniler derlenmelidir; çünkü bir millet kültürüyle vardır, kültürüyle diğer uluslardan ayırır kendini. Kendi özüne varır.  Âdetlerinden uzaklaşan halk bu gibi değerleriyle silkinir, hafı-zasını  yoklar ve kaybettiği  verilere ulaşır. Sincik  ilçesinde  yapmış olduğumuz folklorik araştırmalar neticesinde 64 mani derlemiş bulunmaktayız. Biz bu bildirimizde muhtelif konulara değinen  bu manileri içerik ve işleyiş ol arak ele alarak, derleme çalışmalarının önemine işaret edeceğiz.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The quatrains which were studied in the field of anonymous folk outputs were put into writing from verbal custom.The quatrains mainly deal with the subjects such as love,aspiration,envy and nature.They are told everywhere in Anatolia.Our people show their morales, culture, lifestyles and likes in quatrains. The quatrains must be compiled because a nation is unique with its culture and it differs from another nations with its culture.A nation which departs from old customs can only recover itself with these v alues. After the folkloristic research we did in Sincik, Adıyaman we have compiled 64 quatrains.In this research we have studied these quatrains about different subjects both its content and method, so we want to emphasize the importance of compilation studies.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :