Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 55

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yayın değerlendirme : yalçın-çelik, s. dilek (2005). yeni tarihselcilik kuramı ve türk edebiyatında postmodern tarih romanları ankara: akçağ

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi1, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü2
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

1980’lerin başında ortaya çıkan Yeni Tarihselcilik anlayışı, tarihin, gerçeklerin anlatımı olmaktan çok metinsel bir anlatı olduğu fikrini çıkış noktası yapar. Tarihî gerçek yerine kurgusal gerçeği ön plana çıkartarak geçmişin –bilgi ve belgelere dayalı olsa bile- kesin olarak bilinemeyeceğini savunur. Postmodern tarihî romanlarda da tarihin kurgulanarak yeniden yazıldığı görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında Yeni Tarihselcilik anlayışı ile postmodern roman anlayışı benzerlik göstermektedir. Ülkemizde, bu benzerlikten yola çıkarak Yeni Tarihselcilik’i kuramsal boyutuyla ele alan ve postmodern tarih romanlarını bu kuram açısından inceleyen akademik çalışmaların sayısı parmakla sayılacak kadar azdır. Bu yazıda Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden S. Dilek Yalçın Çelik’in Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları adlı kitabı tanıtılacaktır. Çalışmasının ön sözünde Yalçın Çelik, kitabını kaleme almaktaki amacını, “değişen tarih anlayışına paralel olarak ilerleyen Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Postmodern Roman kavramlarını eleştiri ortamına taşımak ve tahlil denemesi yaparak 1980 sonrası Türk edebiyatında görülen tarihi romanlara açıklık getirmek ana hedefimiz olmuştur ” şeklinde ifade etmektedir (sf. 10).

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :