Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 62

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatılı bölge ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretime devam etme eğilimleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Parantez Eğitim Araştırma Danışmanlık1
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, özellikle kırsal bölgelerde yatılı ilköğretim bölge okullarında öğrenim gören ilköğretim öğrencilerinin ortaöğretime devam edip etmeme eğilimlerini belirlemek ve ortaöğretime devam etmeme nedenlerini açıklayabilmektir. Araştırmanın verileri, 14 ilin 17 ilköğretim okulunda okuyan toplam 584 sekizinci sınıf öğrencisinin ankete verdikleri cevaplar aracılığıyla toplanmıştır. İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin babalarının iş durumlarına, anne-babanın eğitim durumuna ve kardeş sayısı değişkenlerine göre ortaöğretime devam edip etmeme eğilimleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Ancak cinsiyete göre öğrencilerin ortaöğretime devam edip etmeme eğilimleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Ailenin okul masraflarını karşılayabilecek ekonomik güçte olmaması, sekizinci sınıfta girmiş oldukları sınavı veya bir burs kazanılmaması halinde ortaöğretime devam edilememesi, yaşadıkları köyde bir ortaöğretim kurumunun bulunmaması, öğrencinin okumak istememesi ve öğrencinin dersleri sevmemesi öğrencilerin ortaöğretime devam etmeme nedenleri arasında gösterilen ilk beş neden dikkate değer sonuçlardandır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine primary school students' inclination to attend secondary education and explain the reasons why they fail to do so. The data were gathered from 584 students in eighth grade in 17 primary schools in 14 different cities. The data were collected through a questionnaire. It was found that there is a significant correlation between 8th-year primary school students' tendency to attend secondary school education and their fathers' professions, their parents' educational background and the number of their siblings (P<0,05). However, when gender was considered, no significant link was found. There seem to be 5 major reasons why these students cannot continue to receive education after primary education: 1. the family's inability to meet the child's school expenses 2. the student's failure to receive scholarship or get accepted to a secondary-education institution 3. the absence of a secondary school in the student's immediate hometown 4. the student's unwillingness to receive secondary education 5. the student's dislike of attending lessons.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :