Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 62

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xvii. yüzyılda kütahya ve çevresinde yöneten-yönetilen ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti'nde taşra teşkilatı merkez tarafından atanan ehl-i örf ve ehl-i şer'den iki yönetici grubunun yönetiminde idare ediliyordu. Osmanlı merkezi bürokrasisi taşrada kurulan bu ikili yönetim sistemi sayesinde otoritesini daha sağlam yürütebilmeyi ve halkın yöneticiler tarafından suiistimale maruz kalmasını en aza indirmeyi hedefliyordu. Nitekim bu çerçevede taşra görevlilerinin uygulayacağı merkezden gönderilmiş yerel kanunnâmelerde de bu esas ön plana çıkarılmıştı. Her ne kadar merkezin teorideki uygulaması reayanın lehine ve merkezin otoritesine uygun nitelikte bir sistem ortaya koymuşsa da uygulamada zaman zaman taşra görevlilerinin sistemin aleyhine gelişen bazı faaliyetleri olmuştu. Bu çalışmada amacımız XVII. yüzyıl Osmanlı idari yapısında önemli merkezlerden biri olan Kütahya ve havalisinde taşra görevlilerinin mevcut kaidelerin dışına çıktığı vakaları tespit etmektir. Kaidelerin dışına çıkan idareciler hakkında merkeze yansıyan şikâyetlerde merkezi idarenin bölgedeki taşra görevlilerine karşı tepkisi ve bu üçlü sistemin yani merkezi idare- taşra görevlileri- reaya ilişkilerinin Kütahya ve havalisi özelinde nasıl şekillendiğini incelemektir. Bu bağlamda döneme ait mühimme defterleri temel alınmak üzere döneme ait diğer ikinci kaynaklar da değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

The Ottoman provincial administration consisted of two separate administrators from ehl-i örf and ehl-i şer appointed by the central government. Through this dual administration system, the Ottoman central bureaucracy aimed to establish a strong authority and to protect the people from mistreatment by local authorities. The legal orders that were sent from the center to the local authorities were in accordance with this aim. In theory, the policy of the central government created a system in favour of the people and central authority. In practice, however, the local autorities occasionally acted against the system. This study aims to identify the events in which the local authorities acted contrary to the law in the Kütahya Province, which was a crucial part of the 17th century Ottoman Administration System. The study focuses particularly on the reaction of the central government to the provincial authorities who acted contrary to the law and on the relationship between the central government, provincial authorities and the people of the Kütahya Province. In this context, the Mühimme registries were used as primary sources in addition to a number of secondary sources.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :