Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 52

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulusal/etnik kimliklerin stratejik inşası: kuzey kıbrıs örneği

Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arşiv çalışmasıyla, Kuzey Kıbrıs’taki siyasi partilerin, Kıbrıs’ın birleşmesi sorunu ekseninde kendi ulusal/etnik kimliklerini -sınırları ve içerikleriyle birlikte- kendi kolektif tasarıları doğrultusunda (Kıbrıslı Rumlarla Türklerin Birleşik Kıbrıs çatısı altında toplanması veya bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılması) nasıl tanımladıkları araştırılmaktadır. Bu amaçla Kuzey Kıbrıs’taki iki siyasi partinin, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), 2000-2005 yılları arasında yayımladıkları her türlü resmi belge derlenmiş, Kıbrıs’ın birleşmesi sorunuyla ilgili olanları seçilerek, Grup Argümanlarının Yapısal Analizi (GAYA) yöntemiyle ve Sosyal Kimlik/Benlik Kategorizasyonu kuramları ışığında incelenmiştir. Bulgular, sosyal grupların, üyeleri tarafından amaçlı bir biçimde inşa edilmekte olduğu görüşünü desteklemektedir. UBP, bağımsız KKTC’nin yaşatılması tasarısı doğrultusunda Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan topluluğu Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olarak inşa ederken; CTP ‘Birleşik Kıbrıs’ tasarısı doğrultusunda aynı topluluğu, Türkiye ve Türklerden ayrıştırmaya çalışmaktadır. Grup tanımlamasının yanı sıra, bulgular ‘sorun’, ‘çözüm’, ‘tehdit/çıkar’ ve ‘Avrupa Birliği’ konularının da siyasi partilerin kendi tasarılarına hizmet edecek şekilde inşa edildiğini ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :