Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de milenyum reklamlar›

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
326
DOI :
Özet Türkçe :

Marshall McLuhan’ın belirtmifl olduğu “Global Köy”e dönüflen dünyamızda bugün gerek makro ekonomik gerekse sosyolojik dengelerin bozulması paralelinde, gerek toplumların gerekse bireylerin normları veya değerleri, gelenek ve görenekleri, inanç, tutum ve davranışları dikkate alınmaksızın haz›rlanan, şekillendirilen iletilerin ve özellikle de reklam mesajları ve temalarının bir anlamda bombardımanına tutulmaktayız. Posta kutularımızdan taflan broflürler ya da bilgisayarlarımızı kilitleyen elektronik postalardan kaçmamız mümkün olamamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :