Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 63

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye türkçesinde ol- yardımcı fiilli yapıların görünüş-zaman bildirimindeki işlevleri

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, eylemi farklı yönelim noktalarından görebilmek için değişik bakış açıları sunan ve konuşma zamanı, referans zamanı, eylem zamanı ayrımına yönelik gerçekleşmeler göstererek türlü zaman ayrımlarına somut örnekler oluşturan olyardımcı fiilli görünüş zaman işaretleyicileri incelenecektir. Ol- yardımcı fiilli yapılar, eylemin başlangıç sınırı, sürek ve bitiş sınırından oluşan iç yapısına farklı yönelim noktalarından bakılabilmesine ve farklı görünüş-zaman ilişkilerinin ifade edilebilmesine imkan sunarlar. Daha az gramatikal olmaları nedeniyle ikincil (peripheral) ya da dolaylı (periphrastic) işaretleyiciler olarak değerlendirilseler de ol- yardımcı fiilli yapıların, i- fiili ile elde edilemeyen görünüş-zaman ilişkilerini ifade etme ve konuşma anına paralel, gerçek dışı zamanları anlatabilme yetileri bulunur. Çalışmada, bu tür yapılar görünüş-zaman kategorisi açısından tartışılmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

In this research, the aspectotemporal markers formed by copulative verb form ol- will be examined. These markers are capable of envisaging the event from different points of view and provide concrete examples for different temporal divisions. They compose varied formations of time of speech, referential time, and time of event. Structures using the copula ol-, enable both to envisage the internal structure of the event composed from terminus initialis, circus and terminus finalis, from different orientation points, and to express different aspectotemporal relations. Although, being regarded as peripheral or periphrastic markers due to being less grammaticalized, these markers not only have the capability of expressing different aspectotemporal relations that cannot be expressed by the other copulative form i-; but, they can also design unreal times. The study discusses such structures through the perspective of aspectotempora.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :