Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe’nin ‘banyo’ karşılığında bilinen ilk sözcüğü: sukıngu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Juten Oda tarafından yayımlanan “New Fragments of the Budhist Uighur Text Säkiz yükmäk yaruq” adlı makalede görülen sukıngu sözcüğü üzerinde durulacaktır. Oda’ya göre sukıngu, suk- veya sok- “sokmak” köküne dayanmakta, “kışlık konut” anlamına gelmektedir. Bu görüşe Marcel Erdal katılmamaktadır. Erdal, sogın- “soğumak”tan türediğini öne sürdüğü sözcüğü sogıngu biçiminde okuyarak “yazları dinlenilecek oda” anlamını vermiştir. Ben, sözcüğün Eski Türkçede “yıkanmak” anlamında bulunan sukın- fiilinden geldiğini düşünmekteyim. Bu tabandan türeyen sukıngu’yu “banyo” olarak anlamlandırmanın hem biçim bilim hem anlam bilim hem de Türk ev kültürü açısından daha isabetli olacağı görüşündeyim.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :