Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 53

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçenin ağ ortamındaki yazımı ve bunun ses bilimsel yapıyla bağlantıları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkçenin ses bilimsel dizim özellikleriyle bilişim ortamlarındaki yazım tercihlerinin kimi bağlantılarını tespit etmek üzere, anket sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan bir çalışmadır. Anket, 2007- 2008 öğretim yılında, Çukurova Üniversitesinden 393 öğrenci üzerinde yapılmış, ardından bulgular sıralanmış ve yorumlanmıştır. Çalışmanın amacı, dilin kirlenip kirlenmediği konusunu değerlendirmek olmadığı gibi, salt yazım (imlâ) veya anlatım bozukluğu sorunlarını ele almak da değildir. Ancak bu çalışmayla, hem sözü geçen araştırma konularına hem de konuşma dili incelemelerine dolaylı olarak bir veri sunulmuş olmaktadır. Çalışmada özetle şu bulgular elde edilmiştir: Bilişsel düzlemlerdeki yazım, ölçünlü dilin yazımından belirli farklılıklar göstermektedir. Sözlü dile ait söyleyişlerin temel alınması, çoğu ünsüzlere dayalı kısaltmaların tercih edilmesi, herhangi bir bildirişim öğesinin göstergesi olarak farklı dillerin olanaklarından veya simgelerden yararlanılması, noktalama işaretlerinin kullanılmaması (veya sıradışı kullanılması), bitişik ve ayrı yazılan sözcüklerde serbest bir tutum sergilenmesi ve çoğu Türkçenin hece sistemine uymayan dağınık bir görünümle bazı seslerin birden çok kere yazılması bu farklılıkların belli başlıları olarak sıralanabilir. Çalışmada bu tespitler değerlendirilecek olmakla birlikte, ağırlıklı olarak ses birimlerin bilişim düzlemindeki işaretsel göstergeleriyle Türkçenin ses dizim özellikleri ve bilgi yapısı arasındaki bağlantılar üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :