Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk otomotiv yan sanayiinde kalite eğitiminin etkinliğinin ölçülmesi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
297
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türk otomotiv yan sanayiinde kalite eğitiminin etkinliğinin ölçülmesidir. Çalışmada Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve ISO 9000 kalite belgesi kapsamında örgüt çalışanlarına verilen eğitimin etkinliğini araştırmak için eğitimin örgütsel açıdan yarattığı sonuçlar değerlendirilmiştir. Avrupa Birliği Otomotiv Yan Sanayi Derneği’nin (CEPA) üyesi olan Taşıt Araçları Yan Sanayii Derneği’ne (TAYSAD) üye 133 firma araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Alan araştırmasından elde edilen veriler t testi, Ki-kare testi ve Lojistik regresyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularından çalışanlara verilen kalite eğitiminin örgütte olumlu değişmeler sağladığı ve Türk otomotiv yan sanayi firmalarının kalite felsefesini yerleştirmeye yönelik bir kalite eğitim programını büyük ölçüde gerçekleştirdikleri görülmüştür.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :