Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 54

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk ilköğretim okullarında liderlik davranışları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Anadolu University1
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile okul yöneticilerinin liderlik davranışları arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Tarama modelindeki araştırmada, hazırlanmış olan araştırma sorularına cevap aranmıştır. Araştırmanın örneklemi, ilköğretim okullarında çalışan 200 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, “Liderlik Davranışları Ölçeği” ve “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, okul yöneticilerinin destekleyici liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasında orta düzeyde, pozitif bir ilişki vardır. Okul yöneticilerinin direktif liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasında da orta düzeyde ve ters yönlü bir ilişki vardır. Okul yöneticilerinin direktif liderlik davranışları ile örgütsel bağlılık alt boyutlarında da anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The present study focuses on the relationship between teachers’ organizational commitment and school administrators’ leadership behavior. In the survey model study, answers to the given questions were searched. The data were collected through a scale returned by a sample of 200 teachers in Turkish primary schools. The data were gathered by using “Leadership Behavior Scale” and “Organizational Commitment Scale”. The study also attempted to determine the relationship between leadership behavior and organizational commitment. There was a moderate positive relationship between the teachers’ perceptions about organizational commitment and supportive leadership behavior of school administrators. There was a moderate negative relationship between organizational commitment and directive leadership behavior of school administrators. Significant relationships were also determined between sub-dimensions of organizational commitment and directive leadership behavior of school administrators.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :