Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk cumhuriyetlerinin üretim yapılarındaki dönüşüm ve türkiye ile ticari ilişkileri: 1996-2005

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1, Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye'nin diğer Türk Cumhuriyetleri'yle 1996 ve 2005 yılları arası dış ticaretinde ihracat ve ithalatta mal fasıl yoğunlukları, ticarette avantajlı ve dezavantajlı fasıllar ve dış ticaret değişimleri araştırılmıştır. Dış ticarette avantajlı-dezavantajlı fasıl ve değişmeleri ülkelerin üretim yapılarındaki değişimlerle paralellik göstermiştir. Türkiye'nin bu ülkelerle dış ticareti ekonomik ve siyasi anlaşmaları bulunmasına rağmen yeterince artmamıştır. Türk Cumhuriyetleri fon yetersizliğinden dolayı sanayileşme hamlelerini yeterince gerçekleştirememiş, dolayısıyla dış ticaretleri gelişmemiştir. Kişi başına gelirin düşüklüğü ve sanayi üretiminin çok yetersiz olması dolayısıyla bu ülkelerle endüstri içi ticaret gelişmemiştir. Ülkelerin, Türkiye'ye daha çok doğal ham maddeler ihraç ettikleri, karşılığında ise Türkiye'den işlenmiş sanayi ürünleri ithal ettikleri görülmüştür. Bununla birlikte stratejik ticarete gidilmesi halinde bu ülkelerin üretim ve ticaretten sağlayacağı faydaların artması mümkündür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :