Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 63

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihselcilik anlayışı ve tarihî romanlarda gerçeklik üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihî bilgi ve belgeler, sanat eserlerine önemli bir boyut kazandırmaktadır. Tarih araştırmacıları, geçmişi değişik yönleriyle ve farklı bakış açılarına göre incelerler. Sanat eseri olarak vücut bulan, anlatıma dayalı edebî metinler, geçmişte yaşanmış olay ve durumlardan söz eden kaynaklardan, malzeme almak suretiyle yararlanırlar. Geçmişi ifade etme tarzı, kurmaca metinlerin önemli konularından birini teşkil etmektedir. Bunlardan roman olarak kurgulanmış ve tarihte meydana gelmiş olay, olgu veya kişilerin yaşantılarını anlatan eserlere, tarihe olan mesafeleri esas alınmak suretiyle tarihî, tarihsel veya devir / çağ romanı adı verilmektedir. Tarihî bilgi ve belgeleri aktaran kaynakların yanı sıra, romanlar aracılığıyla da geçmiş zamanda yaşananlar, yeniden anlamlandırılarak, günümüze taşınırlar. Bu çalışmada, farklı bakış açılarına göre ortaya konulan tarihî eserler ile romanlar arasıdaki ilişki, gerçeklik değeri bakımından ele alınmıştır. Tarihçilerin de romancılar gibi, çeşitli dönemlere ait olay ve eylemleri, kişisel görüşlerine göre yorumladıklarına dikkat çekilmiştir.

Özet İngilizce :

Historical sources and documents bring an important dimension to art objects. Researchers of history analyze the past from different aspects and perspectives. Narrative texts, which come into existence as art, make use of historical sources. The way the past is represented constitutes one of the significant subjects of fictional works. These works, which appear in the form of novels and which have factual historical events and characters as their subject matter, are defined as historical novels. Such novels transfer the past to the present time by representing historical information and documents and allowing us to make sense of the past from today's perspective. This study discusses the relationship between historical works and novels according to different viewpoints concerning reality. In addition, it points out how historians are similar to novelists in the way they interpret events or circumstances belonging to various periods according to their own subjective perspective.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :