Cilt: 19 Sayı : 1 - Cilt: 19 Sayı : 1
KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA E-DEVLETLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER: TÜMLEŞİK E-DEVLET SİSTEMLERİNE DOĞRU
NEW DEVELOPMENTS CONCERNING THE E-GOVERNMENT ON PROVIDING PUBLIC SERVICES: TOWARDS INTEGRATED E-GOVERNMENT SYSTEMS
SERHAT BAŞTAN,RAMAZAN GÖKBUNAR

1.4K 129

İnternet, genişbant ve mobil teknolojilerindeki gelişmeler yoğunlaştıkça ve bir ağa bağlı bilgisayar kullanımı yaygınlaştıkça, kamu hizmetlerinin elektronik iletişim araçlarıyla sunumu yönündeki eğilimler artmaktadır. Bugünlerde birbirinden bağımsız kamu enformasyon sistemlerinin tek bir iletişim omurgası üzerinde birleştirilmesi gereği, gelişmiş ülkelerde yaygın bir kanaat haline gelmektedir. Tek noktadan e-devlet, birleştirilmiş e-devlet gibi değişik modellerle ifade edilen tümleşik bir e-devlet platformunun dağınık haldeki kamu hizmetlerinin elektronik ortamdan etkin sunumunda kaçınılmaz olduğu anlaşılmaktadır.Bu çalışma, genel olarak e-devlet kavramı ve e-devlet yapısı üzerine odaklanmaktadır. Amaç, Türkiye’de yürütülen e-devlet projelerine özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) vizyonu ve kamu enformasyon sistemlerinin entegrasyonu çerçevesinde ışık tutmaktır.
Trends towards providing public services via electronic communication tools also increase, as developments in internet, broadband and mobile technologies intensify and usage of computers connected to a network becomes more widespread. Recently, necessity to merge isolated public information systems on one communication backbone becomes a common opinion. It is understood that an integrated e-government platform, which is described with different models like joined-up-government, one-stop-government, is the only effective and inevitable way of providing public services through electronic information systems.This paper focuces on the structure of integrated e-government platforms after an overview on e-government concept. The aim is to shed light on e-government projects of Turkish Public Sector in the context of EU perspective and integrated e-government of Turkey.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

SERHAT BAŞTAN,RAMAZAN GÖKBUNAR