CORPORATE FINANCIAL RESTRUCTURING DYNAMICS: A CASE STUDY
İŞLETMELERDE FİNANSAL YENİDEN YAPILANMA DİNAMİKLERİ: ÖRNEK OLAY ANALİZİ
G. CENK AKKAYA,N. MİNE TÜKENMEZ
16 261

There are various alternatives which firms may use to overcome their financial problems. One of these alternatives is financial restructuring. Financial restructuring can be evaluated in two different dimensions. As one of these dimensions is concerned about reorganizig the firm’s capital, the other dimension takes a different persrective to firms’ liabilities and requires drawing benefits from concept of financial leverage. In this respect, financial restructuring reflects a radical strategy that firms use to incerease performance and competitiveness.
Firmaların karşılaştıkları mali sıkıntıları aşabilmesi içim kullanabileceği çeşitli alternatifler bulunmaktadır. Bu alternatiflerden bir tanesi de finansal yeniden yapılanmadır. Finansal yeniden yapılanma genel olarak iki farklı boyutta değerlendirilmektedir. Bu boyutlardan bir tanesini, firma sermayesinin sahipliğinin yeniden düzenlenmesi oluştururken, diğer boyut firma borçlarına yeni bir bakış açısıyla finansal kaldıraçtan yararlanmayı gerektirmektedir. Bu kapsamda finansal yeniden yapılanma firmaların performans ve rekabet güçlerini artırmaya yönelik köklü bir değişim stratejisini yansıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler

AKKAYA G.C., İÇERLİ Y. (2002) “Firmaların Karşılaştıkları Mali Sıkıntıların Aşılmasında Kullanılan Stratejik Bir Araç: Finansal Yeniden Yapılanma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Kasım Sayısı.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Temmuz 2016


Makalenin Yazarları
G. CENK AKKAYA
N. MİNE TÜKENMEZ