Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilimler hakkındaki görüşleri

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilimler hakkındaki bilgi seviyesini ortaya koymaktır. Araştırma nitel bir yaklaşımla gerçekleştirilmiş olup, derinlemesine bilgi elde etmek amacıyla, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde okuyan 60 son sınıf sosyal bilgiler öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin ışığı altında, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun sosyal bilimler kavramını doğru bilemediği ve kavram kargaşası yaşadığı anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının en fazla ilgi duydukları sosyal bilim disiplinleri; tarih, coğrafya, felsefe ve sosyolojidir. Buna ilaveten, aday öğretmenlerin büyük çoğunluğunun, sosyal bilimlerin öğrencilerde ne tür davranış değişiklikleri meydana getirebilecekleri konusunda da yeterli bilgilerinin olmadığı anlaşılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :