Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 53

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Serbest ticaret, ekonomik özgürlükler ve refah

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada serbest piyasa ekonomisinin temel kurumlarından biri olan serbest ticaretin lehinde ve aleyhindeki argümanlar irdelenmekte; ekonomik özgürlükler ile başlıca refah göstergeleri arasındaki ilişkiler empirik bulgular ışığında tartışılmaktadır. Serbest ticaretin korumacılıktan, dışa açılmanın da içe kapanmaktan üstün olduğuna ilişkin çok sayıda teorik argüman ileri sürmek mümkündür. Sözkonusu teorik argümanların empirik verilerle de desteklenebilmesi kuşkusuz önemlidir. Eldeki veriler, ekonomik özgürlükler ile başlıca refah göstergeleri (kişi başına gelir, iktisadi büyüme, doğrudan yabancı yatırımlar, temiz suya erişim, bebek ölümleri, temiz çevre, siyasi haklar ve özgürlükler gibi) arasında pozitif bir korelasyonun var olduğuna işaret etmektedir. Bu bulgular, yoksulluğu azaltıp refah düzeyini yükseltmek isteyen ülkelerin ekonomik özgürlüklerin gelişmesine; bu bağlamda serbest ticaret, sağlam para, özel mülkiyet, sınırlı devlet ve sağlam hukuk sistemi gibi kurumların hayata geçirilmesine önem vermesi gerektiğine işaret etmektedir.

 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :