Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanayileşme ve kırsal yapıda sosyo-kültürel değişim örüntüleri: gaziantep te bir köy araştırması

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
451
DOI :
Özet Türkçe :

1980'lerden beri Anadolu'da sanayi kentlerinin gelişmesiyle birlikte yalnızca kentsel alanlarda değil, kent çeperindeki kırsal yerleşim yerlerinde de hızlı ve kapsamlı sosyo-kültürel değişimler yaşanmaktadır. Bu çalışma Gaziantep kent çeperinde yer alan ve sanayileşmenin doğrudan etkisi altına girmiş bir köydeki sosyo-kültürel değişim örüntülerini ele almaktadır. Bu amaçla araştırmada köyün değişen istihdam örüntüleri, hane yapısı, konut özellikleri, tüketim kalıpları, kişilerin cinsiyet eşitliği ile dinin toplumsal yaşamdaki yerine dair algı ve tutumları incelenmektedir. Araştırmanın yapıldığı köyü özgün kılan olgu, kısa bir sürede ve hızlı bir şekilde sanayileşmenin etkilerine maruz kalmasına rağmen köyün bu süreç içinde kayda değer nüfus hareketleri yaşamamış olmasıdır. Diğer bir deyişle, köy sanayileşmenin etkilerini bir yer değiştirme (dışarı göç) ve topluluğa dışarıdan yeni üyelerin katılımı (içeri göç) olmadan deneyimlemektedir. Sanayileşmenin ve kentleşmenin doğrudan ve dolaylı etkileriyle köyün toplumsal ve kültürel yapılarında önemli değişimler yaşanmakta, ancak köyün topluluk yapısında kayda değer bir değişim gözlenmemektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :