PAMUK BORSALARINDA OLUŞAN FİYATLARIN ETKİNLİĞİ
ERDİNÇ TELATAR,Şadiye TÜRKMEN,Özgür TEOMAN
27 261

Öz trenBu çalışmada pamuk borsalarında oluşan fiyatların etkinliği araştırılmaktadır.Etkinliği ölçebilmek için Türkiye’deki pamuk fiyatları ile uluslararası pamuk fiyatları arasındaki ilişkiler, kısa önemli fiyat dalgalanmalarının var olabileceği kabulü doğrultusunda araştırılmıştır. Buna sebep, tarımsal ürünlerin yapısı gereği fiyatların her zaman doğrusal olarak belirlenmediği gerçeğidir. Çalışmada hem doğrusal, hem de doğrusal olmayan eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Bulgular Türkiye’de oluşan fiyatlar ile uluslararası borsalarda oluşan fiyatlar arasında bir ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur. Tarımsal politika tercihi açısından bakıldığında bulgular, Türkiye’de etkinlik bakımından, borsalar aracılığıyla fiyatların belirlenmesi yönteminin, müdahaleci yöntemle kıyaslandığında daha uygun olacağını desteklemektedir.This study investigates the efficiency of cotton prices that formed at stock exchanges. In order to measure the efficiency, the relations between cotton prices in Turkey and international cotton prices have been investigated by the fact that short termed price fluctations can exist because of the nature of agricultural products and prices can not always be determined linearly. In this paper, both linear and non linear cointegration analysis has been implemented. Findings exhibit that there is a relation between the prices form at Turkey and international stock exchanges. In terms of agricultural policy perspective, findings imply that the process of price determination by stock exchanges is more appropriate compared with interventory process in the sense of efficiency in Turkey.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Temmuz 2016


Makalenin Yazarları
ERDİNÇ TELATAR
Şadiye TÜRKMEN
Özgür TEOMAN