Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Postmodern toplumsal yapının pazarlamaya getirdiği yeni boyut: topluluk pazarlaması (tribal marketing)

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Postmodernizm, toplumsal yapı, kültür, edebiyat, sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi alanlarda olduğu gibi pazarlamada da yeni bir anlayışın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sosyal sınıflar, postmodern toplumsal yapıda önemini kaybetmiş ve postmodern topluluk kavramı ortaya çıkmıştır. Topluluklar, postmodern bireyin tüketim davranışları üzerinde belirleyici ve etkileyici bir rol üstlen-mektedir. Modern pazarlama kitle kültürü, kitlesel üretim ve kitle-sel tüketim üzerine kurulurken, postmodern pazarlamada topluluk-larla kurulacak birebir iletişim önem kazanmıştır. Topluluk pazar-laması kavramı, postmodern pazarlama temelli bir kavram olarak, karşımıza çıkmaktadır.

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :