Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 60

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı devleti’nde muhtarlık kurumunun işleyişine ilişkin düzenlemeler ve gözlemler

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi AB Dalı1
Görüntülenme :
518
DOI :
Özet Türkçe :

Muhtarlık kurumunun Osmanlı Devleti'nde oluşturulmasından I. Dünya Savaşı'na kadar geçen sürede işleviyle ilgili yeterli bilgi ve belge olmakla birlikte, muhtarlık kurumu henüz ayrıntılarıyla ele alınmamıştır. Özellikle Tanzimat'ın yeniliklerinin uygulanmaya konulmasıyla birçok alanda detaylı yasal düzenlemeler yapılırken muhtarlık kurumu da dâhil edilmiş ancak ortaya çıkan sorunların önü alınamamıştır. Muhtar ücretlerinin belirlenip toplanmasında aksaklıklar sürmüştür. Çözüm aranırken ülke geneline gönderilen bir yazıyla ilgililerin görüş ve düşünceleri alınmış, I. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla girişim sonuçlandırılamamıştır. Vilayet ve sancaklardan alınan görüşler, muhtarlıkla ilgili karşılaşılan sorunları bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. Bunların önemli bir kısmı ilk kez aktarılarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

The term Mukhtâr refers to the headman of quarter (mahalle) or village in the late Ottoman Empire. The institution of Mukhtârs from its foundation to the First World War has not been studied in detail in spite of existing adequate information and documents. As Tanzimat reforms were implemented with the proclamation of Tanzimat edict of 1839 in every sphere of the administration, the institution of Mukhtars was also reorganized; but this reform was insufficient to solve the emerging problems. Problems related to the establishment and collection of Mukhtârs' wages persisted. In order to deal with the problems of the institution of Mukhtârs, appropriate authorities' opinions and advices, which would laid the basis for reforms and regulations, were asked in country-wide, but the outbreak of the First World War prevented this initiative's success. In this paper we will evaluate for the first time provincial and sandjak authorities' claims and opinions, which reflect all the matters explicitly, but it is not possible to discuss all these opinions within the framework of this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :