Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel adaletin bilgi paylaşımı üzerine etkisi:ilaç sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, Aksaray Üniversitesi Ortaköy Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, örgütsel adalet ile çalışanların bilgi paylaşımları arasındaki ilişkiyi inceleyerek örgütsel adaletin bilgi paylaşımı üzerine olumlu veya olumsuz etkisini belirlemektir. Araştırmanın verileri İstanbul’da ilaç sektöründe faaliyette bulunan A işletmesinin 138 çalışanından toplanmıştır. Verilerin elde edilmesinde, anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, örgütsel adalet üç temel boyutla ele alınmıştır. Birincisi işlemsel adalet, ikincisi dağıtımsal adalet, üçüncüsü ise etkileşimsel adalettir. Bilgi paylaşımı ise beş temel boyutta incelenmiştir. Bunlar bilgi paylaşım niyeti, açık bilgi paylaşım niyeti, bilgi paylaşım tutumu, motivasyon ve örtülü bilgi paylaşım niyetidir. Yapılan analizler sonucunda örgütsel adalet ile bilgi paylaşımı arasında pozitif bir ilişkinin olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :