Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Organizasyonlarda kişilerarası ilişkilerde etki taktikleri ve kullanımına ilişkin literatür çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
748
DOI :
Özet Türkçe :

Yukarı doğru etki konusu davranışsal literatür incelendiğinde günümüze değin kavramsal ve araştırma düzeyinde oldukça az ilgi görmüştür. Bununla birlikte yeniden yapılanma, artan rekabet ve çalışanların organizasyon içinde yetkilendirilmeleri gibi gelişimlerle organizasyonlarda çalışanların yöneticilerine kullandıkları etki stilleri konusunun daha çok ilgi ve çalışma desteği gördüğü dikkati çekmektedir. Etki taktikleri literatürünü değerlendirmek organizasyonlardaki işleyişe ilişkin algılayışı geliştir-mek açısından önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu temel amaç doğrultusunda çalışmada, organizasyonlarda kişilerarası ilişkilerde yukarı yönde kullanılan etki süreci kapsamlı sınıflandırmalar ve konuyla ilgili araştırma verileriyle aktarılmaya çalışılmaktadır.

Anahtar kelimeler :

Etki ,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :