Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 63

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının anadolu ağızlarına yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazar kurumları :
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
362
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, dil öğretimi ile uğraşacak öğretmen adaylarının "Anadolu Ağızlarına Yönelik Tutum"larını ölçebilecek geçerli ve güvenilir özelliklere sahip bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmaya iki üniversitenin eğitim fakültesi Türkçe ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 380 öğretmen adayı katılmıştır. Faktör analizi sonucunda "Ağızların Eğitimdeki Yeri ve İşlevi" (8 madde), "Ağız Kullanıcılarına Yönelik Tutum" (5 madde), "Ağız Kullanımına Yönelik Duygusal Değer" (6 madde) ve "Ağızların Statüsü" (3 madde) olmak üzere toplam dört faktör ve 22 maddeden oluşan bu ölçeğin tamamının cronbach alfa güvenirlik katsayısının 0,88 olduğu saptanmıştır. Anadolu Ağızlarına Yönelik Tutum Ölçeği (AAYTÖ), öğretmen adaylarının ağız kullanımı konusunda kendini algılayışlarını belirlemek üzere ülkemizde geliştirilen özgün ve ilk ölçek olma niteliğini taşımaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to develop a valid and reliable scale to measure the attitudes of prospective language teachers towards "Anatolian Dialects". 380 prospective teachers studying in the departments of Turkish and English Language Teaching of two faculties from two universities participated in the research. As a result of factor analysis, the scale comprises a total of four factors and 22 items, namely "The Place and Function of Dialects in Education" (8 items), "Attitudes towards Employers of Dialects" (5 items), "Emotional Value towards the Use of Dialect" (6 items), and "The Status of Dialects" (3 items). The alpha reliability quotient has been determined as, 88 for the whole scale. Attitude Scale towards Anatolian Dialects (ASTAD) is the first original scale developed to determine how prospective teachers perceive the use of their own dialects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :