Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 49

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin kopya faktörlerine bakış açıları ile akademik başarıları arasında bir ilişki var mı?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, akademik başarı ortalaması, kopya davranışında bulunmuş olma veya olmama ile belirlenen kopya davranış faktörleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmaya toplam 493 öğrenci katılmıştır. Veriler anket yardımı ile toplanmıştır. Öğrencilerin gö-rüşlerine ilişkin veriler “t” testi, Pearson korelâsyonu ve faktör analizleri kullanılarak analiz edilmiştir. Öncelikle 34 değişkeni temsil eden 9 faktör tespit edilmiştir. Daha sonra bu 9 faktör faktör skoruna dönüştürülmüştür. En son olarak ilişkiler incelenmiştir. Başarı ortalaması ile faktörler arasında anlamlı bir ilişki bulunmaz iken kopya davranışı göstermiş olma ile bazı faktörler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study examined the relations between the grade point average, being a cheater or non cheater and the determined cheating factor scores. In total, 493 students participated in the study. The data were collected by using questionnaires. The factor analysis, Pearson correlation test and “t” test were used to analyze student–opinion data. First, the nine factors were determined to represent 34 variables, and then nine factors were rotated to factors scores. Later the relations were examined. The significant relation couldn’t be found between grade point averages and factor scores. A significant relation was found between being a cheater or non cheater and certain factors.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :