Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 62

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kosova türkleri: ‘sıradışı’ bir türk diasporası

Yazar kurumları :
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Türk Tarih Kurumu2
Görüntülenme :
454
DOI :
Özet Türkçe :

Kosova hakkındaki çalışmaların birçoğu bu bölgedeki nüfusun çoğunluğunu teşkil eden Arnavutlar ile bölgenin eski hakimleri olan Sırpların üzerinde odaklanmaktadır. Halbuki Kosova'da başka etnik/milli topluluklar da yaşamaktadır. Bu çalışma Kosova'daki bu topluluklardan biri olan Türkleri ve Türkiye ile kurdukları diasporik ilişkiyi incelemektedir. Kosova Türkleri, Türkiye'nin sıradışı bir diasporasıdır. Bu toplululuğu sıradışı bir diaspora yapan sebeplerden birincisi meydana geliş şeklidir. İkincisi ise zaman zaman içerisine Arnavutları alarak genişlemesi ve bazen de bir kısım Türklerin hem Türk kimliğini bırakarak Arnavut kimliğini kabul etmesi hem de aynı anda Türk ve Arnavut kimliklerini kullanmaları sonucu daralmasıdır. Bu çerçevede, bu Türk diasporasının sıradışılığı, Türkiye'nin dünyadaki diasporaları hakkında yeniden bir değerlendirilme yapılmasını gerektirmektedir.

Özet İngilizce :

Most studies on Kosovo focus primarily on the majority Albanians and the former rulers of the province, the Serbs. However, there are several other ethnic/national communities living in the region. This study will examine the Turkish community of Kosovo and its diasporic relationship with Turkey. This community is a rather extraordinary diaspora of Turkey. One of the reasons that make it extraordinary is the way it has come about. The other reason is that it is not one of the typical ethnic or religious diasporas. It has at times widened through encompassing Albanians. It has also contracted in time as a result of some Turks' renunciation of Turkish identity and adoption of the Albanian one in its stead, and/or using both Turkish and Albanian identities simultaneously. Therefore, this extraordinary Turkish diaspora community impels one to reconsider Turkey's diasporas throughout the world.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :