İŞLETMELERİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE NAKİT AKIŞRASYO ANALİZİ
Hüseyin YILMAZ
16 261

Öz trenNakit akış rasyo analizi finansal performans ölçümü amacıyla yararlanılan ve bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu verilerinin kullanımıyla elde edilen rasyoların hesaplanarak yorumlanması ve işletme yönetiminin yararına sunulmasıdır. Bu amaçla çeşitli rasyolar ortaya atılmıştır. Bunlar nakit akış yeterliliği, uzun vadeli borç ödeme, kar payı ödeme, nakdin yeniden yatırımı, borç karşılama, amortisman etkisi, satışların İFEEN’e (İşletme Faaliyetlerinde Elde Edilen Nakit) dönüşü, faaliyet göstergesi, varlıkların nakit yaratma gücü, İFEEN’in finansman giderlerini karşılama yeteneği gibi rasyolardır. Bu makalede rasyoların hesaplanması varsayımsal bir işletmenin finansal tablolarından yararlanılarak yapılmış ve rasyolar yorumlanmıştır.Cash flow ratio analysis measures financial performance using data from balance sheet, income statement, and statement of cash flow. Information obtained from this analysis helps managers to make critical decisions. There are several ratios such as Cash Flow Adequacy, Long Term Debt Payment, Dividend Payout, Reinvestment, Debt Coverage, Depreciation- Amortization Impact, Cash Flow to Sales, Operations Index, Cash Flow Return on Assets, Debt- Service Coverage. This article examines a hypothetical company financial statements to show how to calculate the ratios and interpret them.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Temmuz 2016


Makalenin Yazarları
Hüseyin YILMAZ