Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kırgızistan’da faaliyet gösteren bazı küçük ve orta ölçekli işletmelerde yönetim sorunları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Bağımsızlığın ardından serbest piyasa ekonomisini benimseyen Kırgızistan’da, son yıllarda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda önemli adımlar atılmıştır. KOBİ’lerde karşılaşılan tüm sorunların temelinde yönetim eksikliği yatmaktadır. Çalışmanın amacı, Kırgızistan’daki KOBİ’lerin karşılaştıkları yönetim sorunlarını belirleyerek çözüm önerileri geliştirmektir. Bu araştırmada konu kuramsal açıdan incelendikten sonra, Kırgızistan’ın Bişkek ve Kant şehirlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerde yönetim sorunları anket yöntemiyle incelenmiştir. Saha araştırmasında elde edilen bulgular çalışmada özetlenmiştir. Sonuç olarak, işletmelerin büyük kısmında profesyonel yönetici istihdam edilmediği, planlamanın uzmanlar tarafından yapılmadığı, örgütlemenin basit ve biçimsel olmadığı, bilinçli personel seçimi olmadığından kalifiye personel istihdamında zorlukların bulunduğu, mevcut personel eğitimine önem verilmediği, yönetimin yöneltme fonksiyonunun kısmen gerçekleştirildiği, denetimin sahip yöneticiler tarafından yapıldığı saptanmıştır. Bunun dışında, yüksek vergi, finansal kaynak bulamama, talep yetersizliği, dış pazarlara açılma sorunları, devlet tarafından gerekli teşviklerin verilmemesi, bürokratik baskılar, yeni teknoloji kullanamama ve halkın gelir düzeyinin düşük olması gibi sorunların da işletmelerin verimli çalışmalarına engel oldukları saptanmıştır.

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :