Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 54

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kıbrıs türk ağzında taşıtlar ile ilgili söz varlığı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cyprus International University1, Eastern Mediterranean University2
Görüntülenme :
357
DOI :
Özet Türkçe :

Kıbrıs Türk Ağzı (KTA) Anadolu ağızlarından biri sayılsa da günümüzde bunlardan ve Türkçeden (Türkiye Türkçesi) özellikle söz varlığı açısından farklılıklar göstermektedir. Farklı ödünçlemeler, ölçünlü olmayan cümle yapıları, değişik ezgileme düzeni KTA’yı Türkçeden ayırmaktadır. Bu farklılıkların temel nedenleri şöyle sıralanabilir:

     (I) KTA’nın belirli bir zaman dilimi içinde Türkçeden farklı gelişimi,
     (II) Adadaki çok kültürlü ve çok dilli durum.


     Günümüzde Kuzey Kıbrıs’taki taşıt ve taşıtlar ile ilgili dil incelendiğinde bunlarla ilgili söz varlığının Türkçeden farklı olduğu dikkat çeker. Dolayısıyla bu söz varlığının araştırılması geçmişte adadaki çok kültürlü ve çok dilli yaşama ışık tutacaktır. Bu çalışmada KTA’da taşıtlar ile ilgili söz varlığı incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada KTA ile ilgili kaynaklar taranmış, oto tamircileri ile mülakat yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda KTA’daki taşıtlar ile ilgili söz varlığının bir bölümünün Rumca ve İngilizceden ödünçleme olduğu görülmüştür. Buna ek olarak dilin türetim yollarıyla Türkçede olmayan bazı yeni sözcüklerin türetildiği veya Türkçe ve Anadolu ağızlarındaki sözcüklere yeni anlamlar yüklendiği de belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Turkish Cypriot dialect (henceforth TCD), being one of the Anatolian dialects, is nowadays different with respect to vocabulary, from both Anatolian dialects and Turkish. This difference is due to its borrowed vocabulary stock, the frequent use of non-standard sentence structure, intonation pattern and so on. The primary reasons causing the difference can be cited as:
(I) the isolation of the TCD from Anatolian dialects for a signif cant period,
(II) the multicultural and multilingual context of the island. In this study, a detailed analysis of the vocational language (mechanics) will be carried out with specific reference to car, car parts and engine parts. Today when the language of mechanics is analyzed, it can be clearly noted that borrowed words constitute their language significantly. In addition to this, various words were derived from Turkish and new meanings were given to words in Turkish and Anatolian dialects. Finally there will be an opportunity to reflect the fact that a new type of vocabulary is generated with a different meaning from that of the Turkish and Anatolian dialects.

 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :