Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kazak kültürel hayatında tatarların etkisi ve kazak ceditçiliğinin gelişimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Orta Asya’nın geniş bozkırları ile Türklerin anayurdu Altaylara kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Kazaklar, 15. yüzyılda Kazak Hanlığı’nın kurulmasıyla birlikte tarih sahnesine çıktılar. 18. yüzyılda Kazak bozkırlarına doğru başlayan Rus istilası, 19. Yüzyılın başında Kazakistan’ın Rus hâkimiyeti altına girmesiyle sonuçlandı. Rus istilasıyla birlikte göçebe ve yarı göçebe olarak yaşayan Kazakların kültürel hayatında Tatar etkisi gözükmeye başladı. Bu etki, öncelikle Kazakistan’a gelen Tatar din adamları ve tüccarları vasıtasıyla gerçekleşti. İdil-Ural bölgesinde açılan Tatar medreselerinde Kazak öğrencilerin eğitime başlamaları ile birlikte Kazak kültürel hayatındaki Tatar etkisi daha yoğun hissedildi. Özellikle bu medreselerde etkili olan Ceditçi düşünceler, Kazak kültürel hayatında da kendini gösterdi. Çalışmamızın amacı; tarihi süreç içinde Tatarların, Kazaklar üzerindeki kültürel etkisini ve bu süreçte gelişen Ceditçi düşüncelerin kültürel hayattaki yansımalarını ortaya koymaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :