Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

"islam, müslüman dünyada demokratikleşmenin önünde bir engel midir islam ve demokrasinin uyumu tartışmasının yeniden gözden geçirilmesi"

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
445
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı, İslam ve demokrasinin uyumluluğu hakkındaki argümanların eleştirel bir sunumunu yapmak ve İs-am’ın Müslüman dünyada kurumsallaşmış demokrasilere ulaşmanın önünde bir engel olup olmadığını tartışmaktır. Bu doğrultuda ilk olarak, İslam ile demokrasinin uyuşmazlığını ileri sürenlerin argümanları ortaya konulmaktadır. İkinci olarak, İslam ile demokrasinin uyumlu olduğuna işaret eden ampirik ve teorik argümanlara yer verilmektedir. Makalenin Sonuç kısmında, ampirik ve teorik argümanların işaret ettiği üzere, İslam’ın demokrasinin Müslüman dünyada kök salmasının önünde bir engel teşkil etmediği vurgulanmakta ve fakat, demokrasinin ortaya çıkıp yerleşmesi için tek başına bu uyumluluğun yeterli olamayacağına da dikkat çekilmektedir. Bu doğrultuda, yapılması gerekenin, bir taraftan İslam’ın demokrasiyle uyumlu yorumları güçlendirilirken, diğer taraftan da sosyo-ekonomik, kurumsal ve uluslararası alanlarda demokrasinin önünde varolan engellerin kaldırılması doğrultusunda çaba sarfedilmesi olduğu ifade edilmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this article is to make a critical presentation of the arguments about the compatibility of Islam and democracy, and discuss whether or not Islam is an obstacle to reach institutionalized democracies in the Muslim world. Firstly, the arguments of those who think that Islam and democracy are incompatible are presented. Then, the empirical and theoretical arguments that indicate that Islam and democracy are compatible are put forward. In the Conclusion, as pointed out by the empirical and theoretical arguments, it is emphasized that Islam is not an obstacle in establishing democracy in the Muslim world. However, the attention is also drawn to the fact that this compatibility alone is not enough for democracy to emerge and institutionalize. In this regard, it is argued that what must be done is both to strengthen the interpretation of Islam, which argues for the compatibility of Islam and democracy, and to make an effort in the direction of eliminating the obstacles to democracy in socio-economic, institutional and international realms.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :