Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 53

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işe bağlılığı etkileyen faktörler: imalat ve hizmet sektörlerinde karşılaştırmalı bir analiz

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
597
DOI :
Özet Türkçe :

  Bu araştırmanın amacı, imalat ve hizmet sektörlerinde çalışanların kişisel-demografik ve kişisel-psikolojik özellikler yönünden işe bağlılıkları arasındaki farklılıkları incelemektir. Çalışmada imalat ve hizmet sektörü için iki farklı örneklem kullanılmıştır. İşe bağlılığı etkileyen faktörleri belirlemek için t testi ve hiyerarşik regresyon analizinden faydalanılmıştır. Hizmet sektöründe işe bağlılık düzeyi imalat sektörüne göre daha yüksek çıkmıştır. İşe bağlılığı etkileyen kişisel özellikler yönünden iki sektör arasında küçük farklılıklar bulunmuştur. Hiyerarşik regresyon analizi sonuçları kişisel-demografik özelliklerin, imalat sektöründe çalışanların işe bağlığı üzerinde etkili olmadığını, hizmet sektöründe çalışanların cinsiyetlerinin ve eğitim durumlarının işe bağlılığı etkilediğini göstermiştir. Eğitim durumu düşük olan hizmet sektörü çalışanlarının işe daha bağlı oldukları bulunmuştur. Araştırmanın diğer bir sonucu, kişisel-psikolojik değişkenlerden içsel motivasyon, iş değerleri ve kontrol odağının imalat çalışanlarının işe bağlılıkları üzerinde etkili olmasıdır. Hizmet sektöründe ise içsel motivasyon, iş değerleri ve başarı güdüsü işe bağlılığı etkileyen kişisel-psikolojik değişkenlerdir.

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :