ANALYSING THE LEVEL OF CORRELATION AMONG TURKEY AND EUROPEAN UNION MARKETS
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ PİYASALARI ARASINDAKİ KORELASYON DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
HAKAN SARITAŞ
19 261

International portfolio investments are growing rapidly as a result of the relaxation of capital controls in national markets. The most attractive aspect of international portfolio investments for investors is that investors are able to decrease the volatility of their investments through diversification.Although international portfolio investments provide tremendous diversification benefits, the level of correlation among the equity markets around the world has an important impact on diversification. If cross-country correlations are small, international diversification can provide investors with an attractive risk-return profile. However, investors may not be able to diversify away much domestic risk if the cross-country correlations are large.In this study, I analyzed the correlation between the Turkish equity market and equity markets of European Union (EU) countries. The aim was to figure out the effects of developments emerged in the way of Turkey’s membership to EU on the level of correlation between the Turkish equity market and EU markets. The findings of the study indicate that mentioned developments increased the level of correlation between the Turkish equity market and EU markets.
Ulusal piyasalardaki sermaye kontrollerinin azalması ile birlikte uluslararası portföy yatırımlarının oranı artmaktadır. Uluslararası portföy yatırımlarının yatırımcılar açısından en cazip yanı, bu tür yatırımların çeşitlendirme yoluyla yatırımcılara yatırımlarının oynaklığını azaltma imkanı vermesidir.Ancak, uluslararası portföy yatırımları yatırımcılara oldukça iyi çeşitlendirme fırsatları sunmakla beraber, dünyadaki menkul kıymet piyasaları arasındaki korelasyon düzeyinin çeşitlendirme üzerinde önemli etkisi söz konusudur. Eğer uluslararası menkul kıymet piyasaları arasında düşük korelasyon varsa, uluslararası çeşitlendirme yatırımcılara iyi bir getiri-risk profili sağlayabilir. Piyasalar arasındaki korelasyon yüksek ise, uluslararası çeşitlendirme beklenen yararları fazla sağlamayabilir.Son yıllarda uluslararası menkul kıymet piyasaları arasındaki entegrasyon teknolojik ve diğer faktörler nedeniyle giderek artmaktadır.Bu çalışmada, Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmaya çalışan Türkiye’deki sermaye piyasası ile Avrupa Birliği ülkelerinin piyasaları arasındaki korelasyon incelenmiştir. Böylece, Türkiye’nin AB’ye üyeliği yolundaki gelişmelerin Türkiye piyasaları ile AB piyasaları arasındaki korelasyon üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular, Türkiye’nin AB’ye üyeliği yolunda yaşanan gelişmelerin piyasalar arasındaki korelasyon düzeyini arttırdığını ortaya koymaktadır. Söz konusu yüksek korelasyon düzeyi, AB-Türkiye arasındaki uluslararası portföy yatırımlarının yatırımcılar açısından çeşitlendirme potansiyelinin azaldığı (veya azalacağı) anlamına gelmektedir.

Anahtar Kelimeler

ADAM, K.; JAPPELLI T.; MENICHINI A. M.; PADULA M.; PAGANO, M. (2002), ‘Analyse, Compare, and Apply Alternative Indicators and Monitoring Methodologies to Measure the Evolution of Capital Market Integration in the European Union’, Report to the European Commission.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Temmuz 2016


Makalenin Yazarları
HAKAN SARITAŞ