Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iktisadî adamdan toplum adamına

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi1
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Ortodoks iktisadî düşüncenin temelini oluşturan iktisadî adam modeli, sosyal normları göz ardı etmesi; piyasa aksaklığı, dışsallıklar ve istikrarsızlıklara yol açması, böylece bir paradoks olarak, modelin bizzat kendisi tarafından reddedilen devlet müdahalesine davetiye çıkarması sebebiyle eleştirilmiştir. Heterodoks iktisadî ekoller, genel olarak daha dengeli bir iktisat modeli geliştirmek ve ekonomiyi toplumla bütünleştirmek amacıyla ortodoks yaklaşımdan ayrılırlar. Bu ekoller insan ve davranışlarına daha gerçekçi bir yaklaşımı temsil etmelerine rağmen yine de her biri insan tabiatının bazı elemanlarını göz ardı etmektedir. İktisadî adam modelinin kritiğe tabi tutulduğu bu çalışmada, ‘toplum adamı’ adını verdiğimiz bir insan modeli önerilmiştir.   Bireysellikle toplumsallığı dengeleyen ve “Yaşa ve Yaşat” özdeyişiyle özetlenebilecek toplum adamı modeli, ortodoks ve heterodoks ekolleri barıştırarak, insan ve onun hayatını bütüncül bir yaklaşımla ele almakta ve insanı toplumsal kaygılar taşıyan sorumlu bir birey olarak değerlendirmektedir.
     Çalışmada, modelin Gürcü toplumuna uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla Gürcistan’da uygulanan anket çalışmasından elde edilen bulgulara da yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :