Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 59

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ikinci dünya savaşı’nın ardından sovyetler birliği’nin yeni ermenistan kurma girişimleri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü1
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

19. yüzyılda gelişen sömürgecilik hareketi ile başta Rusya ve İngiltere olmak üzere Balkanlar, Ortadoğu ve Akdeniz'e hâ-kim olmak isteyen Batılı büyük devletler Osmanlı'ya karşı yı-kıcı faaliyetlerde bulundular. Yayılma siyasetlerinde Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenileri kullanarak onları yeni devlet kurmak için isyana teşvik ettiler. Osmanlı'nın 19.yüzyılda ve 20.yüzyılın başında Ruslarla yaptığı savaşlar sonunda Ermeni-ler, Rusya topraklarına ve diğer ülkelere göç etmeye başladılar. Sovyetler, Türkiye'den toprak koparmak maksadıyla, İkinci Dünya Savaşı sonrası Dünyadaki Ermenilerin Sovyet Ermenistanı'na göçü için çalışmalar başlattı. Sovyetlerin ve bazı Ermeni teşkilatlarının girişimleri ile yürütülen bu çabalar-la bir 'sunî Ermenistan' düşüncesi oluşturulmaya çalışılsa da, gerek pek çok Ermeninin bu çağrıya gereken ilgiyi gösterme-mesi gerekse anavatana göçen Ermenilerin umduklarını bula-mamaları sonucunda bu fikrin bir hayalden öteye gidemediği görülmüştür.

Özet İngilizce :

In line with colonialism in the 19th century, Western countries, especially Russia and England, which were seeking to hold sway in the Balkans, the Middle East and the Mediterranean, took de-structive actions against the Ottoman Empire. As a part of their enlargement policy, they provoked the Armenians living within the borders of the Ottoman State to rebel for a new state. The Armenians started to migrate to Russian territories and other countries as a result of the Ottoman-Russian wars in the 19th century and early 20th century. Following World War II, the So-viet Union instigated operations for the immigration of Arme-nians all over the world to Soviet Armenia so as to gain territory from Turkish borders. Although the Soviets and some Armenian organizations tried to forge the idea of an 'artificial Armenia', this proved to be a distant dream not only because it did not make much sense to many Armenians but also because the Armenians who migrated to this homeland could not find what they ex-pected there.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :