Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geçmişte ve günümüz yaşamında ücretsiz ve ücretli işgücü olarak kadın

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1, Ahmet Yesevi Üniversitesi2
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz toplumlarında kadının rol ve işlevleri önceki dönemlerdekinden farklıdır. Ekonomik düzeydeki değişimin üst yapıda neden olduğu kültürel, sosyal ve ahlaki boyutlardaki belirgin farklılaşmalar, kadının sosyal konumuna ilişkin anlayış ve düşünce biçimlerinde de belirgin dönüşümlere neden olmuştur. Günümüzde ataerkil toplumsal yapıların geçmişteki etkinliklerini yitirmeleri ile iş yaşamı ve özellikle girişimcilik alanında kayda değer bir yer edinen kadının bu yöndeki gelişimine ket vuran engeller yalnızca ulusal değil, aynı zamanda uluslararası karakterdedir. Dolaylı ve dolaysız faaliyet gösteren uluslararası kuruluş ve uygar toplum örgütleri belli olanaklara sahiptir. Buna karşın kendilerinden bekleneni ortaya koyamamakta, etkin olamamaktadırlar. Gerekli uluslararası örgütlenme ve ağların oluşumu ve gelişimi düzeyindeki çabalar akim kalmıştır. Böylece kadın girişimciliği küresel bir organizasyonun ortaya çıkarabileceği olumlu sonuçlardan yoksun bırakılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :