Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 53

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Folklor-ideoloji bağlamında sovyetler birliği dönemi folklor politikaları ve bu politikaların kırgız folkloruna etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
508
DOI :
Özet Türkçe :

Kültürel belleğin önemli bir unsuru olan folklora 20. yüzyıl dünyasında millî devletlerin oluşumunda, bazı ideolojiler tarafından, şekillendirilmeye çalışılan yeni toplumsal yapılarda birtakım işlevler yüklenmiştir. Bu bağlamda Batı’da nasyonalist (Almanya, İtalya, İspanya), Doğu’da ise sosyalist (Sovyetler Birliği, Çin) ideolojiler için folklor önemli bir alan olarak telakki edilmiştir. Her iki ideoloji için de folklor ürünleri kendi düşüncelerinin daha geniş kitlelere benimsetilmesi gibi ortak bir amaca hizmet etmiştir. Folklorun politik alanda bu şekilde kullanımı özellikle Sovyetler Birliği döneminde oldukça ön plana çıkmıştır. Temelleri Lenin döneminde atılan Stalin döneminde ise daha fazla belirginleşen yeni bir Sovyet İnsanı (Homo Sovieticus) ya da bütün millî kimliklerin içerisinde eridiği yeni bir Sovyet Kimliği yaratma çalışmaları içerisinde folklor, hem bu amacın etkili bir propaganda aracı olmuş hem de yaratılmak istenen bu yeni kimliğin önemli bir kültürel unsuru (Sovyet Folkloru) haline getirilmiştir. Sovyetler Birliği döneminde folklora olan söz konusu bu yaklaşımın yarattığı ürünler, birliğe bağlı diğer cumhuriyetlerde olduğu gibi Kırgız Türklerinin folklorunda da önemli bir tabakayı teşkil etmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :