Cilt: 13 Sayı : 1 - Cilt: 13 Sayı : 1
ARE THE TURKISH EXTERNAL DEFICITS SUSTAINABLE? EVIDENCE FROM THE COINTEGRATING RELATIONSHIP BETWEEN EXPORTS AND IMPORTS
Utku UTKULU

22 129

Öz trenBu çalışma Türkiye’nin dış ticaret dengesizliklerinin uzun dönemli yapısını ele almaktadır. Özellikle doksanlı yıllarda dış açıkların ulaştığı boyut kamuoyonu, akademik ve politik çevreleri kaygılandırmaktadır. Çalışma, bu alandaki ekonometrik gelişmeleri dikkate almakta ve sözkonusu dış açıkların uzun dönemde sürdürülebilirliğini “Koentegrasyon analizi” çerçevesinde incelemektedir.This paper aims to understand the recent history of Turkish external imbalances by examining the long-run tendency of the Turkish trade balance. The size of the Turkish external deficits especially during the 1990s has worried politicians, academicians and the general public. Following recent work in the field, the paper examines the sustainability of the external deficits in the long-run by employing the cointegration framework.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Utku UTKULU