Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 54

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Facebook, you tube ve benzeri web sitesi kullanıcılarının motivasyonları

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Son zamanlarda facebook ve you tube gibi fotoğraf ve video paylaşım sitelerinin kullanımı genç kullanıcılar arasında oldukça popüler olmaya başladı. Özellikle genç kullanıcılar bu tür siteleri ziyaret edenlerin başında geliyor. Bu çalışma fotoğraf ve video paylaşım site kullanıcılarının motivasyonlarının neler olduğunu belirlemeyi amaçlamıştır.Çalışmanın verileri, Selçuk Üniversitesi’nden basit tesadüfî örneklem yoluyla seçilen 728 öğrenci üzerinde yapılan saha araştırmasıyla elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; deneklerin facebook, you tube ve benzeri görüntü paylaşım sitelerini kullanmalarında etkili olan 7 motivasyon tespit edilmiştir. Söz konusu motivasyonlar önem sırasına göre; narsizm ve kişisel sunum, medya alışkanlığı ve performans, boş zamanları değerlendirme, bilgi arama, kişisel statü, ilişkiyi sürdürme ve eğlence. Deneklerin bir haftada facebook ve benzeri web sitelerini kullanma sıklıkları, ilgili yedi motivasyona verilen önemi farklı düzeylerde belirleyen en temel değişken konumundadır. Cinsiyet bakımından erkekler narsizm ve kişisel sunum motivasyonuna; bayanlar ise bilgi arama ve ilişkiyi sürdürme moti-vasyonuna daha çok önem vermektedirler.

Özet İngilizce :

The ever increasing popularity -particularly among young users- of personal photo/video sharing websites like youtube and facebook deserves to be studied by many aspects. The aim of this study was to explore the motives of the users of this personal photo/video sharing websites. The data was obtained through a survey on a randomly selected sample of seven hundred and twenty eight (728) students of The Selcuk University. The results revealed 7 motives that have effects on the use of photo/video sharing websites like facebook, youtube etc. These motivations are, in order of importance: narcissism and self expression, media drenching and performance, passing time, information seeking, personal status, relationship maintenance, and entertainment. The weekly usage frequency of facebook and similar websites by the subjects has been found as the main variable determining the varied importance levels attached to these 7 motivators. In relation to gender, male subjects attached more importance to narcissism and self expression motivators while females preferred information seeking and relationship maintenance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :