Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğiticinin performansını niteleyen faktörler

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Yüksek öğretim kurumlarında görev yapan eğiticilerin pedagojik performanslarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma, iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Vroom’un (VİE) Değer-Araçsallık-Beklenti (Valance–Instrumentality-Expectancy Theory) Kuramı özetlenmektedir. İkinci bölümde ampirik veriler sunulmaktadır. Faktör analizi ile, eğiticiye ilişkin pedagojik performans değer faktörleri belirlenmekte ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlanmaktadır. Sonuç bölümünde, öğrenci tarafından dersi dikkat ve ilgiyle izlenecek bir eğitici portresi çıkartılmaya çalışılmakta ve öneriler sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :