Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 65

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Edebiyatta bedîiyyeler ve bir kasîde-i masnû’a incelemesi

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

İslâm medeniyeti içerisinde Arap, İran ve Türk edebiyatlarında örnekleri yaygın görülen bedîiyyeler; her bir beytinde edebî sanatlardan örneklerin verildiği kasidelerdir. Arap edebiyatında İslâmiyetten önce cahiliye döneminde de mevcut olan bu sanatlı kasîdeler (kasîde-i masnû’a), Hz. Muhammed’i medhetmek amacıyla yazılmaya başlandı. Beyit sayıları dört yüzü aşan bu şiirler, Abbasiler döneminde “bedîiyyât” adı ile bir ilim haline dönüştü. Zamanla İran edebiyatında da örnekleri verilen bu sanat eserleri, farklı konuları işlemeye başladı. Türk edebiyatında ise fazla örneği görülmemektedir. XVI. yüzyılın büyük sanatkârı Lâmi’î Çelebi’nin sanatlı kasîdesi, bu çeşit eserleri tanımak için güzel bir örnektir. Lâmi’î Çelebi, kasîdesinin herbeytinde edebiyatta kullanılan bir sanatı uygulamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :