Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 60

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Edebî miras turizmi ve türkiye’de edebî mekânlar

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm olgusu son zamanlarda farklı bir boyut kazanmıştır. Bugün hemen her şey turizmin ilgi odağı olabilmektedir. Dolayısıyla miras da turizmin ilgi alanına girmiştir. Miras, geçmişten kalan her şey ile ilgilidir. Miras turizmi geçmişin turizm amacıyla tüketilmesi olayıdır. Miras turizmi çok kapsamlı olup; farklı başlıklar altında incelenmektedir. Bunlardan biri de edebî miras turizmidir. Edebî miras turizmi edebiyat, mekân ve turizm üçlüsünün buluştuğu yerdir. Edebî kişiler, onların yaşama alanları ve eserlerinin geçtiği yerler, edebî miras turizminin ana çekicilikleridir. Bu çalışmada Türkiye'nin edebî miras turizm potansiyel alanları ortaya konulmaktadır. Bu yapılırken Herbert'in tipolojisi esas alınmaktadır. Sonuçta görülmektedir ki edebî miras turizmi ve bunun için potansiyel alanlar, adı böyle konulmasa da, Türkiye'de öteden beri vardır. Edebî kişilere ait müzeler, İstanbul, Mevlâna kutlamaları, Çanakkale Savaş alanı bu konuda ön plana çıkan örneklerdir.

Özet İngilizce :

Tourism has become a different case recently. Today, almost everything can be the focus of tourism interest. Hence the interest in heritage tourism has also. Heritage is related to everything which is the legacy of the past. Heritage tourism is the consumption of the past for the aim of tourism. Being very comprehensive, heritage tourism is examined under different titles. One of these is the literary heritage tourism. Literary heritage tourism is a place where literature, the space, and tourism meet. Literary people, their living and working areas are the main attractions of heritage tourism. In this study the potential of tourism in Turkey's literary heritage are put in place. This is being done by using Herbert's typology. Results show that there already exist the literature tourism and the potential areas for literary heritage tourism areas in Turkey. The museum belonging to literary persons, Istanbul, Mevlana celebrations, Çanakkale wars are foremost examples on this issue.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :