Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 59

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğu türklerinin nasreddin hocası mitolojik bir kahraman mıdır?

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Nasreddin Hoca, batı ve doğu Türklerinin dışında ünü bütün dünyada bilinen bir fıkra tipidir. O, batı Türkleri arasında Eski-şehir (Sivrihisar, Hortu / Nasreddin Hoca) ve Konyalı, doğu Türkleri arasında Buharalı olarak bilinmektedir. Batı Türklerin-deki kaynaklarda onun annesi, babası, hocaları ve eğitim duru-mu hakkında az da olsa bilgi verilirken, doğu Türkleri arasında fazla bir malumata sahip değiliz. Bize göre Doğu Türkleri ara-sında saksıcı Şarmamat'ın oğlu olarak bilinen Nasreddin Hoca mitolojik bir tiptir. Makalemizde, Nasreddin Hoca fıkralarının batıdan doğuya geçi-şinde izlediği yol çeşitli yönleriyle değerlendirilecektir. Ayrıca Şi-rini köylü Nasreddin Hoca, Türk kültüründe tespit ettiğimiz benzer tipleriyle mukayeseli bir şekilde anlatılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Nasreddin Hodja is a character in the anecdotes known not only by the Western and the Eastern Turks but also by the whole world. By the Western Turks (Azerbayjan, Turkey, The Turkish Republic of Northern Cyprus, Balkans) he is known as a person from Eskişehir (Sivrihisar, Hortu / Nasreddin Hoca) and Konya (Akşehir) and by the Eastern Turks he is known as a person from Buhara (Şirini). While in Western sources, there are some limited information about his mother, father, teachers and level of educa-tion, we do not have any information in Eastern sources. In our opinion, Nasreddin Hodja known as the son of Saksıcı Şarmamat is a mythological character. In our article, the way the anecdotes of Nasreddin Hodja fol-lowed during the migration from west to east will be reviewed in terms of various aspects. Moreover, Nasreddin Hodja from Şirini village will be explained in comparison with similar types found in Turkish Culture.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :