Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağımsız denetim sürecinde analitik inceleme prosedürleri: türkiye’de spk’dan yetki almış denetim firmaları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
784
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, analitik inceleme prosedürlerinin ve tekniklerinin, Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş denetim firmalarında ne ölçüde ve hangi amaçlarla uygulandığının ve uygulama sırasında karşılaşılan sorunların neler olduğunun ortaya konmasıdır. Araştırmanın evrenini 2007 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetki verilen 96 denetim firması oluşturmaktadır. Çalışma, araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan bir anket aracılığıyla yürütülmüş ve elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı aracılığıyla analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda denetçilerin analitik inceleme prosedürlerini kullanmalarının en önemli nedenleri olarak; denetim etkinliğini arttırmak, risk değerleme aracı olarak kullanım, tutarsızlıkların ortaya çıkarılması ve denetim standartlarının zorunlu kılması nedenleri tespit edilmiştir. Analitik inceleme prosedürlerinin uygulanmasında denetçilerin karşılaştığı en önemli sorunun ise veri elde etme zorluğu olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :