Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağımsız denetim firmaları bakış açısıyla türkiye bağımsız dış denetim sisteminin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetim yapmakla görevlendirilmiş bağımsız denetim firmaları bakış açısıyla Türkiye'de ki bağımsız dış denetim sisteminin değerlendirilmesidir. Araştırmanın örneklemini Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız dış denetim y ap ma yetkisi verdiği 78 bağımsız denetim firması oluşturmaktadır. Çalışma anket aracılığıyla yürütülmüş ve elde edilen veriler SPSS paket programı yardımıyla analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre anketimize katılan denetim firmalarının büyük bir çoğunluğunun ülkemizde bağımsız dış denetime ilişkin yapılan düzenlemelerin yetersiz olduğu düşüncesinde oldukları ortaya çıkmıştır. Yine firmaların büyük bir çoğunluğunun ülkemizde bağımsız denetim alanında en etkili çalışan örgüt olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nu gördükleri saptanmıştır. Firmaların denetim sürecinde karşılaştıkları sorunların en önemlileri ise "mevzuat karmaşası", "denetime ilişkin düzenlemelerin yetersizliği" ve "denetlenen işletmelerin Uluslararası Muhasebe Standartları'nı uygulamaması" olarak tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :