Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 59

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa’da yaşayan türklere yönelik çifte vatandaşlık uygulamaları: belçika örneği

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'den Avrupa ülkelerine çalışmak üzere gönderilen ilk işçi-lerin üzerinden yaklaşık yarım asır geçti. Başlangıçta geçici olarak düşünülen işçi göçü zaman içerisinde düşünülenin ve planlana-nın ötesine geçmiştir. Çeşitli Avrupa ülkelerine çalışmak üzere giden Türk işçilerinin bir bölümü Türkiye'ye geri dönerken bir bölümü ise gittikleri ülkelere yerleşmeye karar vermişlerdir. Geri dönmeyenlerin günümüze gelinen süreçte karşılaştıkları birçok sorun bulunmaktadır. Bunların başında ise eğitim, dil, iş bulma ve iş kurmaya yönelik sıkıntılar, vatandaşlık ve çifte vatandaşlık ile ilgili uygulamalar gelmektedir. Bu çalışmada, Belçika'nın va-tandaşlık uygulamaları ve çifte vatandaşlığa yaklaşımı, Türklerin ne kadarının çifte vatandaş olduğu Ağustos 2007-Ağustos 2008 tarihleri arasında Belçika'da gerçekleştirilen alan araştırmasının verileri çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Approximately half a century has passed since the first labor immigrants were sent from Turkey to work in European Countries. At first, labor immigrations were considered tem-porary. However, in the course of time, this went beyond what was initially planned. While some Turkish laborers re-turned to their home countries, others decided to settle in the European countries they had emigrated to. The settling labor-ers faced many difficulties related to education, language, em-ployment, and enforcements concerning citizenship and dual citizenship. With the scope of the field research held between August 2008 to August 2009 in Belgium, this study attempts to present Belgium's attitude towards dual citizenship in gen-eral and towards Turkish settlers' dual citizenship in particular as well as the number of Turkish people holding dual citizen-ship in Belgium.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :