Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ankara, toronto ve priştina’daki üniversite öğrencilerinin risk alma davranışları açısından karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü1, Sosyoloji Bölümü University of Western Ontario2
Görüntülenme :
520
DOI :
Özet Türkçe :

Kültürlerarası nitelikteki bu çalışmada, Bayar ve Sayıl (2005) tarafından geliştirilmiş olan Risk Alma Davranışı Ölçeği, kültürel bağlamı belirleme amacını taşıyan bir anketle birlikte, yaşları 17 ile 22 arasında değişen Türk, Kanadalı ve Kosovalı üniversite öğrencilerinden oluşan toplam 1151 kişilik bir örnekleme uygulanmıştır. Araştırmada, ergenlere özgü heyecan verici, fiziksel cesaret gerektiren, potansiyel tehlike taşıyan, yaşamı tehdit eden ya da sağlığa zararlı faaliyetleri kapsayan risk alma davranışlarının (ya da riskli davranışların) bireyci bir kültür (Kanada) ile iki toplulukçu kültürde (Türkiye ve Kosova) ve cinsiyete göre nasıl şekillendiği konu edinilmektedir. Bulgular, Toronto örneklemindeki katılımcıların, Ankaralı ve Priştinalı gruplara kıyasla, risk alıcı davranışlara daha fazla giriştiğini göstermiştir. Benzer şekilde, üç kentteki erkeklerin, kızlara kıyasla, daha fazla risk alıcı davranışlarda bulundukları görülmüştür. Genel olarak, Toronto ile Priştina örneklemleri her iki cinsiyette de “bireycitoplulukçu” boyutu açısından nerdeyse zıt özellikler yansıtmışlardır. Ankara örneklemi ise bu boyutta daha çok ortalarda yer alan özellikler göstermiştir: Ankaralı öğrenciler, risk alma faaliyetleri açısından “bireyci” Torontolularla, ebeveynle ilişkiler ve normatif davranış bakımından da Müslüman ve “toplulukçu” Priştinalılarla daha çok özdeşleşmişlerdir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :